CREȘTEREA GÂȘTELOR

 CREŞTEREA GÂŞTELOR  DE CARNE SAU FICAT GRAS

  1. PERIOADA 1 – 21 ZILE

SPAŢIUL în care se vor creşte boboci se va încălzi cu 24 ore înainte de sosirea acestora (în perioada de iarna). Se recomandă ca în primele 2 săptămâni bobocii să fie crescuţi în ţarcuri (de preferat circulare). Aşternutul va avea cca 5-10 cm grosime şi se va menţine uscat. Spaţiul trebuie să aibă, de asemenea, posibilităţi de ventilaţie astfel încât aerul să poată fi mereu împrospătat.

TEMPERATURA necesară bobocilor este următoarea:repliche orologi

            Vârsta                         Temperatura

            - ziua 1 – 5                  36-370C

            - ziua 6 – 7                  32-330C

            - ziua 8 – 10                28-300C

            - ziua 10 –12               26-280C

            - ziua 12 – 21              23-250C

            - peste 21 zile              200C

DENSITATEA recomandată este următoarea:

            Săptămâna 1                14 – 20 boboci/mp

            Săptămâna 2                  7 – 14

            Săptămâna 3                  4 –  5

Bobocii se pot scoate afară, în aer liber, în primele săptămâni numai dacă vremea este caldă (peste 200C) şi dacă nu plouă. Bobocii vor fi, de asemenea, protejaţi de soarele prea puternic, prin amenajarea unui loc umbros.

SUPRAFAŢA  de creştere este formată dintr-o pardosea continuă (cu asternut) şi dintr-un spaţiu cu grătar, unde se amplasează de obicei adăpătorile. Adăpătorile nu se amplasează pe suprafaţa cu aşternut permanent (paie, talaj), deoarece bobocii au obiceiul de a scoate apa din adăpători şi spaţiul din jurul acestora se udă. Pe pardosea in porţiunea fără grătat se pune aşternut, care poate fi format din paie sau talaj.

GREUTATEA BOBOCILOR DE CARNE în primele 3 săptămâni este următoarea:breitling kopia

                                    Masculi           Femele

            Ziua 1                  104                104

            Ziua 7                  307                295

            Ziua 14                800                755

            Ziua 21              1513              1365

În primele 3 săptămâni se asigură front de furajare şi de adăpare de minim 2 cm/boboc, optim fiind 5 cm/boboc. În prima săptămână se vor pune adăpători suplimentare pentru a facilita consumul de apă.

HRĂNIREA în primele săptămâni se face cu furaj granulat specific necesarului nutritiv al bobocilor şi se administrează furaj la discreţie. Consumul de furaj în primele 3 săptămâni este de 2,5 – 2,7 kg/ boboc, iar cel de apă este de 7 – 8 litri/boboc.

Dacă au acces la iarbă în primele 3 săptămâni consumul de furaj scade cu până la 20%.

După 3 săptămâni raţia zilnică a unui boboc este de cca. 75% din cantitatea consumată în ziua 21. Furajul administrat în primele 3 săptămâni ar trebui să aibă următorii parametri nutriționali: 17-18% proteină brută; 2800 kcal/kg; 0,9% lizină; 0,42% metionină; 0,80% calciu; 0,70% fosfor; 0,15% sodiu.

II.  PERIOADA DE CREŞTERE - DUPĂ 3 SĂPTĂMÂNI –

La 8 – 9 săptămâni bobocii de carne ajung la 4-5 kg, iar la 12 –14 săptămâni la 6-7 kg, aceasta fiind şi perioada recomandată pentru sacrificare.Dacă şi în aceasta perioadă bobocii se cresc în spaţiu închis, adăpătorile se pun în continuare pe suprafaţa cu grătar.

Furajul pentru perioada 4 – 6 săptămâni va avea, orientativ, următorii parametri nutriționali: energie 2800 kcal/kg; proteina brută 11,5 –13 %; lizină 0,55%; metionină 0,30%; calciu 0,80%; fosfor 0,65%; sodiu 0,15%.

Furajul pentru perioada 7– 12 săptămâni va avea, orientativ, următorii parametri nutriționali: energie 2800 kcal/kg;  proteina brută 10,5%;  lizină 0,50%;  metionină 0,25%;  calciu 0,70%;  fosfor 0,60%; sodiu 0,15%.

Dacă furajele au parametri mai ridicaţi decât cifrele de mai sus, bobocii vor creşte mai repede şi se va reduce cantitatea de furaje consumată pentru realizarea sporului în greutate.

DENSITATEA la 6 săptămâni va fi de maxim 4 boboci/mp, iar după 12 săptămâni de 3 boboci/mp. Dacă bobocii se cresc pe grătare, densitatea poate fi de 7 boboci/mp în perioada 6-12 săptămâni şi de 5 boboci/mp după 12 săptămâni. Vara, în periodele călduroase este necesar mai mult spaţiu pentru un boboc. În perioada de creştere se poate administra gritt (granule de calciu) ca supliment mineral.

Frontul de furajare în această perioadă va fi de 15 cm/boboc, iar frontul de adăpare de 5-10 cm/boboc.

Dacă au acces la iarbă, în această perioadă, bobocii pot consuma până la 30% din raţia zilnică sub formă de iarbă (sistem extensiv de creştere).

Consumul de furaj şi greutatea bobocilor în perioada de creştere

                        SISTEM INTENSIV                                                SISTEM EXTENSIV

                        GREUTATE (kg)     CONSUM                  GREUTATE (kg)     CONSUM

                               VIE                 FURAJ (kg)                      VIE                 FURAJ (kg)

Săptamâna                                       cumulat                                                          cumulat

3                                  1,60                 2,65                                         1,50                 2,60

6                                  4,20                 8,40                                         3,60                 6,10

9                                  5,75                 17,00                                       4,80                 9,80

12                                6,80                 23,00                                       5,50                 16,50

14                                7,25                 27,00                                       6,00                 19,00

 

Dacă au spaţiu cu iarbă, se calculează 150 boboci/ha păşune. Iarba recomandată pentru gâşte face parte din soiurile Lolium perene,
Phleum pratense şi Trifolium repens.

Dacă bobocii se cresc în sistem extensiv, este necesar să se asigure un şopron acoperit, unde bobocii se pot adăposti în perioadele cu soare intens. În acest caz hrănitorile se confecţionează astfel încât să nu se ude furajul din hrănitori în zilele ploioase.

Bobocii vor avea apă la discreţie şi spaţiul în care se cresc va fi protejat împotriva prădătorilor.

Furajele viva recomandate pentru gâşte sunt următoarele:

Perioada 1 – 3 saptamâni:   NC 1153 nutreţ granulat

Perioada 4 – 12 saptamâni:  concentrat CC 1000 25% + Cereale măcinate 75% (porumb + grâu)

Dupa 12 saptamâni: concentrat CC 1000 20 % + Cereale măcinate  80% (porumb + grâu) și iarbă

 

Datele referitoare la sporul în greutate şi consumul de furaje, prezentate mai sus, sunt valabile în cazul respectării condiţiilor de creştere, prin utilizarea furajelor indicate şi dacă se cresc boboci specializaţi pentru carne, respectiv hibrizi de carne (ficat gras). De asemenea, trebuie asigurate condiţii bune de igienă şi biosecuritate (creşterea separată de alte păsări şi mai ales creşterea în spaţii împrejmuite, unde nu se pot întâlni cu păsări din alte gospodării), pentru menţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare, care va permite exprimarea potenţialului productiv al acestor hibrizi performanţi.

Dacă doriți să ne trimiteți un mesaj, sau să ne adresați o întrebare, completați formularul de mai jos: