Furaje pentru prepeliţe

Furaj complet Starter - Creştere prepeliţe
Cod viva: NC 1500
Se administrează la:prepeliţe de la 1-35 zile
Tip de produs:furaj complet / nutreţ combinat
Utilizare:se administrează ca atare, la discreţie
Consum estimat/prepeliţă:vezi ghidul de creştere
Compoziţie:Proteină -25,03 %; Energie - 11,16 MJ/ kg; Coccidiostatic - Absent
Furaj complet Omega prepeliţe ouătoare
Cod viva: NC 1510
Se administrează la:prepeliţele ouătoare de peste 35 zile
Tip de produs:furaj complet / nutreţ combinat
Utilizare:se administrează ca atare, la discreţie
Consum estimat/prepeliţă:vezi ghidul de creştere
Compoziţie:Proteină - 18,11 %; Energie - 11,84 MJ/ kg; Coccidiostatic - Absent
Furaj complementar Prepeliţe Ouătoare
Cod viva: CC 1510
Se administrează la:prepeliţele ouătoare de peste 35 zile
Tip de produs:furaj complementar / concetrat furajer
Utilizare:33 % Concentrat + 67 % Cereale
Consum estimat/prepeliţă:vezi ghidul de creştere
Compoziţie:Proteină - 35,67%; Energie - 8,37 MJ/ kg; Coccidiostatic - Absent