Furaje pentru găini ouătoare

Furaj complet găini ouătoare
Cod viva: NC 1210
Se administrează la:găinile ouătoare cu vârsta mai mare de 20 de săptămâni
Tip de produs:furaj complet / nutreţ combinat
Utilizare:se administrează ca atare, la discreţie
Consum estimat/găină:vezi ghidul de creştere
Compoziţie:Proteină - 17,80 %; Energie - 6,78 MJ/ kg; Coccidiostatic - Absent
Furaj complementar Găini Ouătoare
Cod viva: CC 1210
Se administrează la:găinile ouătoare cu vârsta mai mare de 20 de săptămâni
Tip de produs:furaj complementar / concentrat furajer
Utilizare:33 % Concentrat + 67 % Cereale
Consum estimat/găină:vezi ghidul de creştere
Compoziţie:Proteină - 31,26 %; Energie - 7,01 MJ/ kg; Coccidiostatic - Absent
Furaj complementar creștere puicuțe
Cod viva: CC 1120
Se adminitrează la:puicuțe între 6 și 18 săptămâni
Tip de produs:furaj complementar / concentrat furajer
Utilizare:25% Concentrat + 75% Cereale
Consum estimat / pasăre:vezi ghidul de creștere
Compoziție:Proteină - 38,16% ; Energie - 8,06 MJ/kg, Coccidiostatic - prezent