CREȘTEREA ȘI FURAJAREA VIȚEILOR

CREŞTEREA ȘI FURAJAREA TINERETULUI BOVIN

 

ETAPE DE FURAJARE RECOMANDATE ÎN CREȘTEREA VIȚEILOR

Viţele: 15 zile -3 luni, se asigură 1.5 m2 /cap; fân la discreţie şi 0.7 kg nutreţ combinat până ajung la greutatea de 90 kg.

Viţele: 3 -12 luni, se asigură 50 kg fân, 225 kg suculente, nutreţ combinat 70 kg şi sare 1 kg pentru fiecare vițel. Scop - să ajungă la 250 kg.

Viţele: 6 -12 luni, se asigură 180 kg fân, 450 kg suculente, sau masă verde 1800 kg, grosiere 240 kg, siloz 240 kg şi sare 1,5 kg pentru fiecare viţea în parte.

Scop - să ajungă la 350 kg.

Viţele: 12 -18 luni, se asigură 180 kg fân, 750 kg suculente, sau masă verde 2200 kg, grosiere 500 kg, siloz 240 kg şi sare 2 kg pentru fiecare viţea în parte.

Scop -să ajungă la 380 kg.

Juninci  se asigură 90 kg fân, 900 kg suculente sau masă verde 1700 kg, grosiere 500 kg, siloz 140 kg şi sare 2,5 kg pentru fiecare viţea în parte.

Scop - să ajungă la 420 kg.

 

FURAJAREA  VIŢEILOR

Perioada critică după fătare este în primele 4 zile, când viţelul este încă descoperit din punct de vedere imunologic. De aceea trebuie avut în vedere ca în primele 3 ore să consume o cantitate suficientă de colostru, care se poate realiza  prin cel  puţin 4 administrări pe zi. Din a patra zi sunt suficiente 2 administrări/zi. La această vârstă  se poate trece deja la substituenţi de lapte sau se poate folosi laptele integral.

Pentru a preveni diareea, este necesar să se respecte următoarele reguli de igienă:

- înainte de alăptare să se spele şi să se dezinfecteze ugerul şi sfârcurile vacii,

-viţeii proaspăt fătaţi, după ce au fost toaletaţi, se aşează de preferat în boxe individuale, pe un aşternut gros de paie.

Datorită dezvoltării mai reduse a prestomacelor, la viţei hrana de bază este laptele. Perioada de alăptarea viţeilor cu lapte integral sau înlocuitori de lapte este recomandată până la vârsta de 50 zile. Consumul zilnic este redat în tabelul nr.1.

În cazul unei ferme, perioada de alăptare este cea mai scumpă perioadă a creşterii viţeilor, de aceea creşterea cu atât mai economică cu cât se trece mai repede la administrarea altor tipuri de furaje.

Tabelul nr.1. Programul de alăptare a vițeilor în primele 50 de zile           

Virsta

(zile)

Tainuri pe zi

Cantitate administrata litri/tain

Cantitate administrata litri/zi

0 – 4

4

    1,25

5

5 – 35

2

   3,5

7

36 – 43

2

3

6

44 – 46

2

2

4

47 – 50

2

1

2

Introducerea nutreţului combinat starter pentru viţei poate începe la vârsta de 8 zile şi treptat trebuie să se ajungă la un consum cât mai mare din acest furaj.

La vârsta de 50 zile un vițel trebuie să consume 0,7 - 0,8 kg de furaj combinat starter/zi,  astfel putându-se realiza înţărcarea fără probleme.

Pentru o bună furajare se vor curăţa zilnic hrănitoarele şi se va administra furaj proaspăt, care poate fi lăsat la discreţia viţeilor.

Acest furaj starter este compus din uruială de porumb, grâu, orz şi concentratul starter pentru viţei, amestecat după următoarea reţetă :

Prepararea nutreţului combinat starter pentru viţei:

- Porumb 55% + Grâu 10% + Orz 10% + Concentrat starter viței NC 3120 25%

Furajul combinat starter se administrează viţeilor până la vârsta de 2 luni. După această vârstă se trece la furajul combinat de creştere, care se administrează până la vârsta de 3 luni. Furajul de creștere se administează la discreţie  de la 2 la 3 luni, după care de la 3 până la 6 luni, în cantitate de 3 kg/zi.                    

Nutreţul combinat creştere viței se obţine după următoarea reţetă:

- Porumb 40% + Grâu 20% + Orz 15% + Concentrat creştere viței NC 3120 25%

Din a 25-a zi de viaţă se recomandă administrarea fânului de bună calitate.

De asemenea, se va administra numai apa de băut de bună calitate.

Nu se recomandă ca înainte de vârsta de 4 luni  să se administreze viţeilor furaje fermentate sau cu conţinut mare de apă, deoarece sistemul lor digestiv nu poate încă valorifica eficient substanţele nutritive din aceste categorii de furaje.

Viţeii in prima perioadă a creșterii nu  sunt capabili să digere bine nici tărâţe de grâu, deci nu este indicat să li se administreze tărâțe în primele 6 luni.

Cantitatea medie de furaje calculat pentru 100 kg greutate vie la bovine

Specificaţie

Fibroase-kg

Grosiere-kg

Suculente-kg

Concentrate-kg

Vaci

gestante

1,0 - 1,5

0,5 - 0,3

4 - 3

0,3 - 0,5

Vaci

în lactaţie

0,8 - 1,5

0,3 - 0,5

5 - 6

0,3 - 0,5

Tineret mascul

1,0 - 2,5

-

1 - 2

1,0 - 0,5

Tineret femel

0,8 - 1,5

0,3 - 0,5

5 - 6

0,5 - 0,3

BAZA FURAJERĂ NECESARĂ ÎNTR-O FERMĂ DE BOVINE

NUTREȚ COMBINAT (SAU CONCENTRATE FURAJERE + CEREALE)

SUCULENTE: porumb siloz, sfeclă, tăiţei de sfeclă

FÂN : lucernă, lolium, borceag replica uhren

MASA VERDE : rapiţă, lolium, lucernă, porumb, borceag

GROSIERE : paie, tulei de porumb

*AŞTERNUT DE CALITATE

Dacă doriți să ne trimiteți un mesaj, sau să ne adresați o întrebare, completați formularul de mai jos: